Podstawy lotów kosmicznych. Część 5

Podstawy lotów kosmicznych Rozdział 5. Orbity planetarne Cele: Po ukończeniu tego rozdziału będziesz w stanie opisać w ogólnych zarysach cechy różnych rodzajów orbit planetarnych. Będziesz także w stanie opisać ogólne koncepcje i zalety orbity geosynchronicznej, orbity polarnej, orbity precesyjnej, heliosynchronicznej, oraz niektóre wymagania dotyczące ich osiągania. Elementy i parametry orbit Określenia okres orbitalny, perycentrum i…

Podstawy lotów kosmicznych. Część 4

Podstawy lotów kosmicznych Rozdział 4. Trajektorie międzyplanetarne Cele: Po ukończeniu tego rozdziału będziesz w stanie w sposób ogólny opisać zastosowanie manewru HOHMANN’a podczas lotów kosmicznych. Będziesz mógł również opisać ogólną koncepcję wymiany momentu pędu między planetą a statkiem kosmicznym, czyli tzw. asystę grawitacyjną. Podczas podróży w przestrzeni kosmicznej, bardzo dobrym pomysłem jest wykorzystanie planet i…

Podstawy lotów kosmicznych. Część 3

Podstawy lotów kosmicznych Rozdział 3. Grawitacja i mechanika Cele: Po ukończeniu tego rozdziału będziesz w stanie opisać siły grawitacji, zasadnicze cechy elipsy i koncepcje zasad mechaniki Newtona. Będziesz w stanie zdefiniować przyspieszenie na orbicie i wyjaśnić prawa Keplera w kategoriach ogólnych. Będziesz w stanie opisać efekt pływów oraz zrozumieć ich zasadniczy wpływ na w systemy…

Podstawy lotów kosmicznych. Część 2

Podstawy lotów kosmicznych Rozdział 2. System odniesienia Cele: Po ukończeniu tego rozdziału będziesz w stanie opisać ziemski układ współrzędnych, ruch obrotowy Ziemi, precesję, nutację oraz obieg Ziemi wokół Słońca. Będziesz w stanie zlokalizować położenie ciał niebieskich na nieboskłonie w układzie współrzędnych. Będziesz w stanie opisać jak korzystać z różnych miar czasu. Współrzędne czasoprzestrzenne, zostały zdefiniowane…

Podstawy lotów kosmicznych. Część 1

Oto część 1 z 18, poradnika czy raczej informatora pod tytułem „Podstawy lotów kosmicznych„. Jak można się już domyślić, teksty będą traktować o szeroko pojętych lotach kosmicznych, to jest środowiskiem w jakim się odbywają – przestrzeń kosmiczna, jak i ich techniczną stroną. Poruszone zostaną między innymi tematy budowy Układu Słonecznego (obecna 1 część), jednostki miar,…

„Nie ma darmowych obiadów”, czyli rzecz o asystach grawitacyjnych.

Tym razem, na warsztat wezmę zagadnienie nieco bardziej techniczne, dotyczące bezpośrednio lotu sondy w przestrzeni kosmicznej. Jako że nie jestem z wykształcenia fizykiem a na astronomii znam się zupełnie w stopniu amatorskim, nie będę stosować tu żadnych wzorów, które mogły by zaniepokoić czytelnika a nawet spowodować jego paniczną ucieczkę z tej strony.

Samotność długodystansowca

Od czasu do czasu docierają do nas wiadomości określane często jako przełomowe. Czasami słyszymy krzyki wzburzonego ludu na łamach Wyborczej tudzież Newsweeka, że oto nadchodzi koniec świata, albowiem do władzy doszedł PIS, o czym pisał Rasputin, a nawet ponoć sam Stary Testament o tym wspomina. Niekiedy znów stara się nas przekonać o niemal nieuniknionym kataklizmie…