Promieniotwórcze źródła zasilania

Każde źródło zasilania kiedyś się wyczerpie, każdy silnik kiedyś zgaśnie. Dla wielu z nas typowy sztuczny satelita krążący wokół Ziemi, to sześcienna kostka z odstającymi ogniwami słonecznymi, odpowiedzialnymi za dostarczanie energii elektrycznej. Jest to zupełnie poprawne wyobrażenie. Panele fotowoltaiczne stosowane w przestrzeni kosmicznej osiągają sprawność sięgającą nawet 40%, w porównaniu z najpopularniejszymi panelami stosowanymi na…

Dlaczego szukamy egzoplanet?

22 lutego świat obiegła lotem błyskawicy wiadomość o odkryciu układu słonecznego składającego się z siedmiu planet skalistych, podobnych rozmiarami do Ziemi. Trzy z nowo odkrytych planet, znajdują się w tak zwanej ekosferze (ang. habitable zone), czyli strefie gdzie możliwie jest występowanie wody w stanie ciekłym. Informacja ta pomimo iż ważna z naukowego punktu widzenia, tak…

W poszukiwaniu planety X!

W 2016 roku sporym echem odbiła się mediach po raz kolejny wiadomość o możliwym istnieniu dziewiątej planety, zwanej także planetą X lub Nibiru (za sprawom twórczości Zecharia Sitchin‚a), gdzieś daleko za orbitą Plutona. Ostatnie badania przeprowadzone przez Konstantin Batygin i Michael E. Brown sugerują, że zaburzenia w ruchu orbitalnym kilku obiektów transneptunowych, spowodowane są właśnie…

Gateway to Space Warszawa

Ten krótki wpis będzie poświęcony głośno reklamowanej, objazdowej wystawie poświęconej podbojowi kosmosu, która w Warszawie jest dostępna od 19.11 206 do 19.02.2017 przy ulicy Mińska 65. Nie potrzeba mi wiele, aby jako osobie fascynującej się tematyką astronomiczną, a co za tym idzie także teoretycznymi jak i technicznymi aspektami podboju kosmosu, dać się skusić na tego…

Podstawy lotów kosmicznych. Część 6

Podstawy lotów kosmicznych Rozdział 6. Zjawiska elektromagnetyczne Promieniowanie elektromagnetyczne Promieniowanie elektromagnetyczne (fale radiowe, światło, itp) składa się z interakcji, samowystarczalnych pól elektrycznych i magnetycznych, które rozprzestrzeniają się w pustej przestrzeni z prędkością 299,792 km na sekundę (prędkość światła c), a nieco wolniej w powietrzu i innych ośrodkach. Termojądrowe reakcje w jądrach gwiazd (w tym w…

Podstawy lotów kosmicznych. Część 5

Podstawy lotów kosmicznych Rozdział 5. Orbity planetarne Cele: Po ukończeniu tego rozdziału będziesz w stanie opisać w ogólnych zarysach cechy różnych rodzajów orbit planetarnych. Będziesz także w stanie opisać ogólne koncepcje i zalety orbity geosynchronicznej, orbity polarnej, orbity precesyjnej, heliosynchronicznej, oraz niektóre wymagania dotyczące ich osiągania. Elementy i parametry orbit Określenia okres orbitalny, perycentrum i…

Podstawy lotów kosmicznych. Część 4

Podstawy lotów kosmicznych Rozdział 4. Trajektorie międzyplanetarne Podczas podróży w przestrzeni kosmicznej, bardzo dobrym pomysłem jest wykorzystanie planet i ich grawitacji, w celu zmniejszenia ilości (masy) paliwa zabieranego przez sondy i rakiety. Loty planowane w taki właśnie sposób, są możliwe do odbycia pomimo obecnych ograniczeń technologicznych. Sposób przeprowadzenia takiego lotu, wpływa zasadniczo również na jego…

Podstawy lotów kosmicznych. Część 3

Podstawy lotów kosmicznych Rozdział 3. Grawitacja i mechanika Grawitacja jest podstawowym oddziaływaniem, jakie wywołuje wzajemne przyciąganie się wszystkich mas we Wszechświecie. Jej siła maleje proporcjonalnie do kwadratu odległości, co oznacza, że siła ta nigdy całkowicie nie zanika. Występuje niezależnie od wielkości masy oraz odległości. Koncepcja powiązanych ze sobą ruchów planet opracowana przez Jana Keplera (1571-1630),…

Podstawy lotów kosmicznych. Część 2

Podstawy lotów kosmicznych Rozdział 2. System odniesienia Współrzędne czasoprzestrzenne, zostały zdefiniowane w celu dokładnego określenia lokalizacji i ruchu obserwatora, naturalnych obiektów w Układzie Słonecznym, przemieszczania się statków kosmicznych w przestrzeni międzyplanetarnej, na orbitach planet i innych ciał niebieskich. Bez tych jednostek miary i czasu, nawigacja w Układzie Słonecznym nie byłaby możliwa. Współrzędne geograficzne Wielkie kręgi,…

Podstawy lotów kosmicznych. Część 1

Oto część 1 z 18, poradnika czy raczej informatora pod tytułem „Podstawy lotów kosmicznych„. Jak można się już domyślić, teksty będą traktować o szeroko pojętych lotach kosmicznych, to jest środowiskiem w jakim się odbywają – przestrzeń kosmiczna, jak i ich techniczną stroną. Poruszone zostaną między innymi tematy budowy Układu Słonecznego (obecna 1 część), jednostki miar,…