Jak powstało złoto?

Jak powstało złoto? Wszystko co widzimy w otaczającym nas świecie jest stworzone z materii czyli atomów. Wapń w naszych kościach czy żelazo w naszej krwi, powstały w gorących jadrach niegdysiejszych gwiazd. Nie inaczej jest ze złotem, jednym z najcenniejszych i najbardziej pożądanych pierwiastków na planecie. Tak jak każdy inny pierwiastek poza wodorem, tak i złoto…

Jak powstało Słońce?

Pytanie na dziś brzmi: „Jak powstało słońce?” Nasza gwiazda nazwana Słońcem, powstała około 6,7 mld lat temu z ogromnego obłoku materii, głównie wodoru. Pisząc ogromny mam na myśli obłok o wielkości setek lat świetlnych! Z obłoku tego powstały też inne gwiazdy, albowiem zapadający się obłok pod wpływem grawitacji kurczył się niejednolicie. W jednym z takich…